Menu

Spørreundersøkelse om flåttbåren sykdom

Dette er en spørreundersøkelse for personer som har eller har hatt flåttbåren sykdom, som f.eks. borreliose. Undersøkelsen tar ca 20 min. Man må gjennomføre hele undersøkelsen med en gang, og kan ikke avslutte og forsette ved en senere anledning. Undersøkelsen kan kun besvares én gang av samme person. Vi takker deg for at du tar deg til å besvare. Du vil forbli helt anonym og alle dataene behandles fortrolig.

Du har besvart alle spørsmål. Takk for din deltagelse!

Delta i undersøkelsen nå

Kjønn

Alder

Hvor bor du?

1. Har du blitt bitt av flått?

2. Har du blitt bitt av en annen vektor enn flått (som f.eks. lus, lopper, klegg)?

3. Hvis du har blitt bitt av flått/ annen vektor, kan du huske at du ble syk i etterkant?

4. Har du fått påvist borreliainfeksjon, eller mener du at du har en borreliainfeksjon?

5. Er du syk nå?

6. Hvor lenge har du vært syk/var du syk?

7. Har du hatt perioder da du var frisk i sykdomsperioden?

8. Har du fått én/flere differensialdiagnoser?

Dvs. andre diagnoser som kan forveksles med flåttbåren sykdom eller andre alternative diagnoser

9. Har du blitt diagnostisert med en vektor-/flåttbåren sykdom i det offentlige helsevesen?

10. Har du mottatt en svakt positiv/gråsone svar på borreliatester i det offentlige helsevesen?

11. Har du blitt nektet behandling, på tross av positiv test i det offentlige?

12. Har du hatt problemer med å få informasjon om hvilke tester som er blitt utført ved norsk sykehus/laboratorium?

Mangel på underlag, får ikke informasjon om type test, bånd mm.

13. Er du blitt diagnostisert med en vektor/flåttbåren sykdom i det private helsevesen?

Inkl. utlandet

14. Hvilke co-infeksjoner har du fått påvist?

15. Hvordan har co-infeksjonene blitt diagnostisert?

16. Hvor har co-infeksjonene blitt påvist?

17. Har du fått medisinsk behandling mot borreliainfeksjon/co-infeksjoner (som f.eks. antibiotika) i det offentlige helsevesen (fastlege/spesialist)?

18. Har du fastlege/lege i Norge som følger opp medisinsk borreliabehandling med f.eks. blodprøvetaking, resepter mm.?

19. Hva var din funksjonsevne før behandling i det offentlige helsevesen?

20. Hva er/var din funksjonsevne etter behandling i det offentlige helsevesen?

21. Har du blitt nektet medisinsk behandling (antibiotika) i det offentlige helsevesen mot borreliainfeksjon?

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

22. Jeg har fått tilstrekkelig medisinsk behandling kun av fastlegen

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

23. Jeg har fått tilstrekkelig medisink behandling av fastlegen i samarbeid med spesialist i det private helsevesen

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

24. Jeg har fått tilstrekkelig medisink behandling av fastlegen i samarbeid med spesialist i det offentlige helsevesen

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

25. Jeg har blitt henvist videre av fastlegen til spesialist i det offentlige helsevesenet pga. borreliainfeksjon, men har blitt avvist

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

26. Fastlegen mener jeg trenger videre behandling, men kan ikke skrive ut medisiner pga. strenge retningslinjer.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

27. Fastlegen min har ikke god nok kunnskap om borreliose og co-infeksjoner.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

28. Fastlegen har vært behjelpelig med å rekvirere tester.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

29. Offentlig spesialist har vært behjelpelig med å rekvirere tester.

30. Har du mottatt eller mottar du privat medisinsk behandling i Norge?

31. Har du mottatt eller mottar du privat behandling i utlandet?

32. Er du ferdigbehandlet i det private helsevesen (Norge/utlandet)?

33. Hva var din funksjonsevne før behandling i det private helsevesen? (10-100%)?

34. Hva var din funksjonsevne etter behandling i det private helsevesen?

Evt. nå mens du fortsatt er i behandling
Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

35. Den private behandlingen har vært avgjørende for at jeg har blitt friskere.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

36. Jeg har ikke hatt noe effekt av den private behandlingen.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

37. Jeg har kommet i økonomisk uføre eller tatt opp lån pga. dyr privat behandling.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

38. Jeg ønsker behandling i utlandet, men har ikke råd.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

39. Jeg er for syk til å reise til utlandet for behandling.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

40. Jeg har hatt alvorlige bivirkninger av antibiotika (ikke herxheimer reaksjon*) som har gjort at jeg må avslutte behandling

*Herxheimer reaksjon: Forbigående forverring av symptomer etterfulgt av forbedring
Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

41. Jeg har kun råd til privat behandling, fordi jeg får støtte fra venner og/eller familie.

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn?

42. Jeg hadde ikke blitt friskere/frisk uten langvarig antibiotika.

43. Får du trygdeytelser av NAV?

44. Er borreliose eller andre flått-/vektorbårne sykdommer brukt som diagnose i NAV?

45. Har du fått problemer med NAV fordi du mangler en korrekt borrelia diagnose satt i det norske offentlige helsevesenet?

46. Har du i mangel av riktig diagnose fått en annen diagnose av legen (f.eks. ME/CFS, psykosomatisk el.l.), slik at du får støtte fra NAV?

47. Har du fått problemer med NAV fordi langvarig sykdomstilstand etter flåttbåren/vektorbåren sykdom ikke anerkjennes?

48. Har du hatt problemer med å få innvilget langvarige ytelser fra NAV som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd?

49. Har du øvrige synspunkter eller kommentarer du vil dele?