Menu

Tag : Cystic forms

Borrelia burgdorferi forms drug-tolerant persister cells.

A new study published in Antimicrobial Agents and Chemotheraphy shows that Borrelia burgdorferi bacteria form drug-resistant persister cells that are not easily killed by antibiotics.

Link to article here

En ny studie viser at borrelia bakterien ikke blir drept av standard antibiotikabehandling som gis her i Norge. Bakteriene kapsler seg inn for å beskytte seg mot immunsystemet og antimikrobiell behandling. Dette kan være en årsak til at mange får tilbakefall etter behandlingsstopp.

Link til engelsk artikkel her

Dieterle silver stain of genital culture from Patient 12. Note darkly staining spirochete. Formalin fixed slide, 400× magnification