Menu

Tag : Kavlifondet

Kavlifondet støtter NorVect

Vi er veldig stolte over at Kavlifondet støtter oss i 2015 også!

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.

Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Den allmennyttige virksomheten er hovedformålet og Kavlifondets målsetting er å øke den allmenne nytten gjennom gode prosjekter.

Kavlifondet har stor tro på den jobben NorVect gjør og ønsker derfor å være vår partner i 2015 og yte støtte til konferansen om vektorbårne sykdommer som finner sted 30-31.mai 2015.

For å lese mer om Kavlifondet og deres prosjekter, gå til:
www.kavlifondet.no

Kavlifondet