Menu

Tag : Sweden

Babesia found in ticks in Sweden!

Researchers have found ticks that carry the parasite Babesia in Sweden, as well as detected antibodies in some people. This malaria-like parasite can cause severe illness in humans. Another study has already showed that 7% of Danish ticks carry Babesia.

Read more here (in Swedish)

Babesia – også kalt Nordens Malaria påvist i flått i Sverige!

I Svergie er det funnet Babesia i flått og antistoffer mot denne blodparasitten i et utvalg personer. Babesia – også kalt Nordens Malaria – kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, da parasitten bryter ned de røde blodlegemene. Dette kommer kanskje ikke som noe overraskelse på enkelte, ettersom en studie fra Danmark allerede har vist 7% forekomst av Babesia i danske flått.

Mange pasienter som NorVect er i kontakt med har fått påvist Babesiasmitte, selv om Folkehelseinstituttet fastholder at det kun et ett menneskelig tilfelle av Babesiose i Norge fra 2007.

Babesia in red blood cells