Menu

Category : Uncategorized

Flått. Uenigheter i fagmiljøet. ILADS vs. IDSA.

Kan borreliose utvikle seg til en langvarig kronisk infeksjon etter 2 – 4 ukers behandling med antibiotika, eller er symptomene pasienten opplever etter ferdigbehandlet infeksjon kun senskader i vev og immunsystem? Spliden i fagmiljøet springer ut fra to medisinske tilnærminger med opphav i USA.

IDSA (Infectious Diseases Society of America)

 • Amerikansk organisasjon grunnlagt i 1963.
 • Fokus: Infeksjoner generelt.
 • Center of Disease Control (CDC) henviser til IDSA retningslinjer for diagnose og behandling av borreliose.
 • IDSA hevnder at kronisk borreliose ikke eksisterer. Sykdom som vedvarer utover 2-4 ukers antibiotikabehandling anses som senskader.
 • Diagnose: Klinisk manifestasjon + to positive tester (ELISA + Western Blot).
 • Behandling: Monoterapi (én antibiotika) i normalt 10 – 14 dager (maks 28 dager).

ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society)

 • Internasjonal multidisiplinær “non profit” organisasjon, grunnlagt 1999.
 • Fokus: Kun borreliose og co-infeksjoner.
 • Jobber på verdensbasis for å øke kunnskapen om diagnostikk og behandling. Fokus på opplæring. Årlig konferanse der leger og forskere fra hele verden møtes og deler oppdatert kunnskap og forskning om vektorbårne sykdommer.
 • Diagnose: ILADS legger vekt på kliniske vurderinger sammen med testing. En negativ test avgjør ikke om man igangsetter behandling, da nåværende tester har for lav sensitivitet.
 • Behandling: Ofte kombinasjonsbehandling av flere typer antibiotika og immunmodulerende medisiner (behandler også co-infeksjoner). Langvarig behandling.

Nye tall fra CDC viser at 57% av USAs leger behandler etter ILADS-modellen. Flere amerikanske stater har innført lovverk som verner leger som ønsker å behandle utover gjeldene retningslinjer, og f.eks. med langvarig antibiotika. Paul Mead, sjef for epidemiologi og borreliose-overvåking ved CDC, har uttalt følgende: “These findings confirm that health care providers are not rigidly following the IDSA guidlines and underscore the need for more education of providers regarding best treatment practices” (Pfeiffer, 2013).

De norske retningslinjene følger IDSAs syn om at det ikke er en vedvarende infeksjon og behandlingen avsluttes tidlig med det argument at langvarig antibiotika er farlig og resistensskapende. Mye av problematikken bunner i diagnostikken som på et generelt grunnlag er utilstrekkelig.

Den 26. og 27. mai 2014 arrangerer NorVect en internasjonal flåttkonferanse på Grand Hotel i Oslo, hvor verdens fremste eksperter på området kommer for å dele sin kunnskap. Organisasjonen anser dialog og kunnskapsdeling på tvers av fagmiljøer og landegrenser som nøkkelen til å skape større forståelse om sykdommene flåtten bærer med seg. NorVect ønsker å inspirere det medisinske fagmiljøet til å være nysgjerrige, åpne og nyskapende, selve drivkraften til all ny vitenskap.

Les mer om NorVect, konferansen og foredragsholderne her: www.norvect.no

Image

Foto: NorVect

NorVect tar vektorbårne sykdommer på alvor

Arrangerer internasjonal konferanse på Grand Hotel i Oslo, 26.-27. mai 2014.

WHO dedikerte verdens helsedag 7. april 2014 til vektorbårne sykdommer, under slagordet SMALL BITE: BIG THREAT. Den 26.-27. mai samles flere av verdens fremste leger og forskere på vektorbårne sykdommer (bl.a. borreliose) i Oslo for å dele sin kunnskap.

For full oversikt over foredragsholderne, gå til: http://norvect.no/conference-2014/

Konferansen er et resultat av dialogmøte tidligere helseminister Jonas Gahr Støre inviterte til i juni 2013. Til tross for uenighet mellom pasientorganisasjoner, fagfolk, syke og pårørende, var det én ting alle var enige om: Det er behov for mer kunnskap. Helsedepartementet og Helsedirektoratet vil følge opp, med planer om en bredere erfaringskonferanse til høsten, skrev Støre på sin Facebookvegg. NorVect har fulgt opp dette ønsket.

NorVect er en ren pasientinitiert interesseorganisasjon og med private lån baner de vei i en debatt der myndighetene skulle ha vist handlingskraft og vilje.

– Vi arrangerer en internasjonal konferanse med det formål å øke forskningsfokuset og kunnskapen om vektorbårne sykdommer som f.eks. borreliose, bartonella og babesia. Vi vil bidra til dialog og erfaringsutveksling innen fagmiljøet, og på tvers av landegrenser. Vi ønsker at fagmiljøet utviser åpenhet, nysgjerrighet og nytenking om hva som foregår utenfor Norges grenser, og håper dette er et skritt på veien i å hjelpe det stadig økende antall mennesker som blir rammet av flåttbårne sykdommer, sier grunnleggerne av NorVect, The Nordic Network for Vector-borne Diseases, i 2013.

Foto: NorVect/Malin Davidsson

For mer informasjon om NorVect og konferansen: www.norvect.no

“Share Your Knowledge” – “Develop New Insights” – “Show Your Compassion”

A new article on Bartonella and possible treatments:

“Pathogenicity and treatment of Bartonella infections”
By Emmanouil Angelakis, Didier Raoult
International Journal of Antimicrobial Agents, May 9th 2014.

Abstract
Bartonella spp. are responsible for emerging and re-emerging diseases around the world. The majority of human infections are caused by Bartonella henselae, Bartonella quintana and Bartonella bacilliformis, although other Bartonella spp. have also been associated with clinical manifestations in humans. The severity of Bartonella infection correlates with the patient’s immune status. Clinical manifestations can range from benign and self-limited to severe and life-threatening disease. Clinical conditions associated with Bartonella spp. include local lymphadenopathy, bacteraemia, endocarditis, and tissue colonisation resulting in bacillary angiomatosis and peliosis hepatis. Without treatment, Bartonella infection can cause high mortality. To date, no single treatment is effective for all Bartonella-associated diseases. In the absence of systematic reviews, treatment decisions for Bartonella infections are based on case reports that test a limited number of patients. Antibiotics do not significantly affect the cure rate in patients with Bartonella lymphadenopathy. Patients with Bartonella spp. bacteraemia should be treated with gentamicin and doxycycline, but chloramphenicol has been proposed for the treatment of B. bacilliformis bacteraemia. Gentamicin in combination with doxycycline is considered the best treatment regimen for endocarditis, and erythromycin is the first-line antibiotic therapy for the treatment of angioproliferative lesions. Rifampicin or streptomycin can be used to treat verruga peruana. In this review, we present recent data and recommendations related to the treatment of Bartonella infections based on the pathogenicity of Bartonella spp.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857914001186

International conference on vector-borne diseases – first and biggest of its kind in Scandinavia

NorVect in the Huffington Post!

NorVect in the Huffington Post!

Huffington post interviewed NorVect founders about the conference, lyme disease and treatments, or the lack there of.

 

Sign up for the conference today!

Students and patients receive a 40% discount on the tickets for the conference. NOK 750 for one day or NOK 1500 for two days. Thanks to our sponsors, we are able to give this reduction. Last chance to sign up is Wednesday May 21st.

You can pay with credit card, Pay Pal and bank transfer.

Don’t miss the opportunity to experience some of the most renowned researchers and clinicians speak about vector-borne diseases at the Grand Hotel in Oslo May 26th and May 27th.

The program: http://norvect.no/conference-2014/program/

Sign-up: http://norvect.no/conference-2014/signup/

Invitasjon

Plakat invitasjon_nork_print2

Norvect Conference Program

Program Monday May 26th 2014

7.45 am – 9.00 am

Registration

9.00 am – 9.10 am

Welcome by NorVect

Trine Skei Grande (Liberal Party, Venstre) gives opening speech

9.10 am – 10.10 am

Joseph J. Burrascano Jr. MD
Lyme Borreliosis – History, Clinical Presentations, Testing and Diagnosis (incl. 5-10 minutes Q&A)

10.10 am – 11.05 am

Jyotsna Shah, Ph.D, CCLD, MBA
What Have We Learnt About Diagnosis of Lyme and Other Tick-borne Diseases in The Last 20 Years? (incl. 5-10 minutes Q&A)

11.05 am– 11.25 am

Break

11.25 am– 12.35am

Richard I. Horowitz, MD
Tick-borne Co-infections: Presentation, Diagnosis and Treatment. (incl. 5-10 minutes Q&A)

12.35 pm– 1.35 pm

Lunch – networking, knowledge sharing

1.35 pm – 2.35 pm

Christian Perrone, PhD, MD
The gap between current diagnostic tests for Lyme disease and associated diseases and the diversity of pathogens isolated in the world.(incl. 5- 10 minutes Q&A)

2.35 pm – 3.05 pm

Carl Morten Motzfeldt Laane, PhD
Easy Detection of Bacteria and Parasites in Infected Human Blood by Microscopy. Some Simple, Low-cost Methods. (incl. 5 minutes Q&A)

3.05 pm – 2.30 pm

Bela Bózsik, MD
DualDur®reagent & method in diagnosis & pathogenesis for TBD – 30 years practice (incl. 5 minutes Q&A)

3.25 pm – 3.45 pm

Break

3.45 pm – 4.25 pm

Alan MacDonald, MD
Borrelia -diverse Morphologies in culture and in Human Infections (incl 10 minutes Q&A)

4.25 pm– 4.45 pm

Armin Schwarzbach, Ph.D, MD
Borrelia-Elispot: A Game-Changer in diagnostics?

4.45 pm– 5.30 pm

Dialogue/ Panel discussions

Program Tuesday May 27th 2014

07.30 – 08.30 am

Registration

08.30 – 09.30 am

Joseph J. Burrascano Jr. MD
Lyme Borreliosis: Treatment and Case Histories (incl.10 minutes Q&A)

09.30 – 11.15 am

Richard I. Horowitz, MD
Why Can´t I Get Better? Using the Lyme-MSIDS Map in Chronic Illness. (incl. 10-15 minutes Q&A)

11.15 – 11.30 am

Break

11.30 am – 12.30 pm

Dr. Edward B. Breitschwerdt, DVM
Bartonellosis: A One Health Approach to An Emerging Infectious Disease (incl. 10 minutes Q&A)

12.30 pm – 1.30 pm

Lunch – networking, knowledge sharing

1.30 pm – 1.55 pm

Åshild Andreassen, Ph.D
ScandTick – Regional cooperation against tick-borne diseases. (incl. 5 minutes Q&A)

1.55 pm – 2.45 pm

Eva Sapi, Ph.D
Biofilms and antibiotic resistance of Borrelia burgdorferi (incl. 5-10 minutes Q&A)

2.45 pm – 3.25 pm

Alan MacDonald, MD
Human Borrelia Deaths, Autospy studies, and Chronic Morbidities (incl. 10 minutes Q&A).

3.25 pm– 3.40 pm

Break

3.40 pm – 4.30 pm

Judith Miklossy, Ph.D, MD, DSc
Chronic Lyme disease and Lyme dementia (incl. 5-10 minutes Q&A)

4.30 pm – 4.50 pm

Randi Eikeland, Ph.D, MD
European Neuroborreliosis Long-term Follow-up

4.50 pm – 5.30 pm

Dialogue/ Panel discussion