Menu

Tag : flåttbåren sykdom

Når ble flåttbåren sykdom alternativt?

Image

David møter Goliat i kampen for å bli sett, hørt og respektert. Medisinske sannheter varer ikke evig. Hvor lang tid vil det gå før neste medisinske sannhet står for fall?

Tekst: Hansson. Foto: Geir Dokken og NorVect.

Lege Preben Aavitsland proklamerer at han hjelper borreliosepasienter, men gikk nylig til frontalangrep på en pasientinitiert konferanse, hvis formål utelukkende var å bringe leger og forskere sammen for å dele kunnskap og skape dialog innen et område der vi fortsatt mangler kunnskap.

I hans polemiske innlegg omtaler han NorVects Internasjonale Konferanse om Vektorbårne Sykdommer for ”alternativ”, og postulerer at en kommersiell industri lurer pasientene til å tro på diagnoser og mirakelkurer. Ifølge Aavitsland er pasientene aktivister som på død og liv vil ha en diagnose og at det mest nærliggende er smitte fra en ”dødelig epidemi” som sprer seg via internett. I følge han, har pasientene ”kapret en diagnose og gjør den om til sitt formål”.

Det er skremmende at en lege uttaler seg så skråsikkert og arrogant innenfor et medisinsk felt der det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Han behandler vitenskapen som et historisk ubestridelig faktum og at han selv besitter den fulle og hele sannheten. Det er en absurd situasjon for pasienter å være så syke, ikke få helsehjelp, og samtidig bli hengt ut som aktivister av leger i det offentlige rom.

En global epidemi av vektorbårne sykdommer

At vi står overfor en epidemi er ikke ubegrunnet. I over 65 land stiger smittetallene for borreliose. I USA oppjusterte helsemyndighetene det årlige smittetallet med 1000% i fjor. Vektorbåren smitte er en av de største helsetruslene vi står ovenfor. Derfor dedikerte også WHO verdens helsedag 2014 til dette temaet. Borreliose er heller ikke den eneste infeksjonen som kan smitte via flått – man kan få flere titalls infeksjoner ved ett enkelt flåttbitt, så vi står ovenfor en heterogen pasientgruppe som ikke bare er smittet av én, men flere multiple ko-infeksjoner.

Image

Ingen alternativ retning

La oss også legge all tvil til side. Dette er ingen alternativ retning ved siden av skolemedisinen. Det dreier seg om vedvarende infeksjoner som etter 2 ukers antibiotikabehandling fortsatt gjør pasientene syke – et fenomen som Aavitsland kategorisk avviser kan være mulig. De såkalte ”alternative legene” som holdt foredrag og inviterte til dialog på konferansen i mai, er erfarne klinikere og forskere med flere tiårs erfaring og flere hundre fagfellevurderte artikler. De har erfart at ved å kombinere antibiotika og forlenge behandlingen, kan man i betydelig grad bidra til en tilfriskning av denne pasientgruppen. I Norge anser man langvarig infeksjon for ikke-eksisterende. Men hvordan kan man avvise en pågående infeksjon, da nåværende borrelia-tester kun fanger opp 50% av tilfellene? Det foreligger minst 77 vitenskapelige artikler om persistent infeksjon til tross for konvensjonell behandling. I følge amerikanske helsemyndigheter behandler nå 56% av legene i USA lenger enn 2 uker og stadig flere stater endrer lovgivningen slik at leger gis frihet til å behandle utover normert tid. Da kan man spørre seg om hvor alternativt dette er?

Image

Sjarlataner og grove beskyldninger

Aavitsland var selv ikke tilstede på konferansen, men går ikke av veien for å rette ubegrunnede anklager mot flere, herunder bl.a. Prof. Shah. Hun leder et av de største referanselaboratoriene for flåttbårne sykdommer i USA og har over 20 års erfaring innen immunologi og mikrobiologi. At hun avdekker flere positive prøvesvar er ikke så underlig når det offisielle gjennomsnittet ligger på 50%? Retningslinjene krever minst 5 borreliaspesifikke bånd ved en såkalt Western Blot IgG test for å tolke et resultat som positivt, mens laboratoriet til Shah krever 2 bånd. Tolkningen er ulik verden over – i Kina kreves det kun ett borreliabånd for å slå ut positivt.

Testene til Infectolab i Tyskland blir nevnt som noe ”fagfolk” i Europa og USA advarer mot. Disse testene er dog godkjente og akkreditert av Tysklands øverste akkrediteringsmyndighet.

Aavitsland trekker frem beskyldninger mot Prof. Eva Sapi om forurensing av borreliatester til egen vinning, men unngår å nevne at testene umulig kan ha vært forurenset, fordi pasientprøvene befant seg i Pennsylvania, 30 mil unna laboratoriet i Connecticut, der kontrolltestene var oppbevart.

Han beskylder Dr. Burrascano for å ha mistet lisensen. Dette er en grov beskyldning av en lege som har aldri mistet autorisasjonen, men valgte etter eget ønske å stoppe som kliniker og fortsette som forsker innenfor Biotech. Dr. Horowitz, som har behandlet 12 000 pasienter i snart 30 år, anklages for å ha skrevet en bok om sin filosofi uten vitenskapelig hold. Hadde Aavitsland satt seg inn i dette temaet, ville han sett at boken er basert på flere hundre vitenskapelige referanser.

Image

Sabotasje og svertekampanjer

Aavitsland hevder at han beskytter pasientene, men i total mangel på empati og ydmykhet, gjør han det motsatte. Han medvirket til stengingen av Norsk Borreliose Senter, slik at hundrevis av pasienter mistet sitt behandlingstilbud. Han var pådriver for at Prof. Laane og Prof. Mysterud måtte stoppe sitt forskningsprosjekt og destruere alt materiale, til store protester fra pasienter som endelig hadde funnet mulige svar på lidelser det offentlige helsevesenet ikke har kunnet hjelpe dem med. Han initierte en email boikottkampanje ved nyåret med det formål å bevisst spolere et positivt samarbeid mellom helsemyndighetene og pasientorganisasjonene. Resultatet var at pasienter måtte ta opp private lån og samle inn midler for å gjennomføre konferansen i mai.

Hvilke krefter er det som er i sving her? Hva er motivasjonen når en lege, som aldri selv har behandlet en borreliosepasient, spolerer ethvert forsøk på å formidle forskning om de komplekse «emerging diseases» som sprer seg med akselererende hastighet verden over. Helsedirektoratet stilte på konferansen og uttrykte positivitet, engasjement og nysgjerrighet for dette fagområdet. Det er synd at leger som Aavitsland ikke kan gjøre det samme.

Image