Menu

Tag : Stamberg

Ny forskning: Flått er bærer av flere infeksjoner enn antatt

– Flåtten kan være enda farligere enn vi har trodd, sier veterinær Paul Stamberg.

En flått kan overføre mange infeksjoner på en gang. Nå kommer ny forskning fra Norge som bekrefter dette.
– Det må ikke bare fokuseres på borrelia og flåttbåren hjernebetennelse. Vi bør studere om det finnes andre mikrober med overføringspotensiale fra dyr til menneske, sier forskerne Peter Csango og Paul Stamberg.

Dette har også vært et av hovedbudskapene NorVect har prøvd å formidle hele tiden. Flått bringer ikke kun med seg borrelia og hjernehinnebetennelse (TBE), men et titalls andre infeksjoner.
Vi får henvendelser fra svært mange pasienter som blir testet på utenlandske laboratorier og får påvist mange av disse ulike mikrobene, men blir ikke trodd i det norske Helsevesenet. I Norge finnes det ikke rutinemessige undersøkelser som fanger opp disse såkalte ko-infeksjonene.

NorVect håper at denne studien kan bringe et enda større fokus på vektorbårne sykdommer enn vi ser i dag.
NorVect konferansen vil også ha dette som sitt hovedtema på konferansen i mai, nemlig alle de andre infeksjonene man kan smittes med utover borreliose.

Borreliose er bare én brikke i et større puslespill for hvorfor pasienter forblir langvarig syke etter flåttbitt. Derfor er temaet for NorVect konferansen “Connecting the Dots on Vector-borne Diseases”

Les mer på NRKs nettsider.

Stamberg og Csango
Spesialist i medisinsk mikrobiologi Peter Csango og veterinær Paul Stamberg.
FOTO: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK