Menu

Tag : Carl Morten Motzfeldt Laane

Uriktig om borrelioseforskning

Nivået på kritikken mot oss framstår som at enkelte er mer opptatte av å dele ut karakteristikker enn å fokusere på pasientenes beste.

Hentet fra Dagbladets artikkel publisert den 27.mars 2015

av Carl-Morten M. Laane
Professor emeritus, molekylærbiologi

I en artikkel kalt «De ga Lars Monsen diagnosene Borrelia og babesiose» på db.no den 6. mars, blir undertegnede og kollega Ivar Mysterud gjenstand for kritikk.

I artikkelen framkommer en rekke påstander og feil.

Babesia og Borrelia er for det første navn på to ulike mikroorganismer og IKKE sykdommer. Vår forskning har hatt som mål å identifisere hvorvidt disse mikroorganismene er til stede i blod, ikke å gi diagnoser.

Artikkelen slår videre fast at «Mikroskopi ikke er egnet for å påvise Borrelia og Babesia». Dette er feil. Uten mikroskop hadde disse etter alt å dømme IKKE vært oppdaget. Tannspiroketer, av samme type mikroorganisme som gir Borreliose, ble oppdaget i 1695. Infeksjonsmedisinen endret seg fra kvakksalveri til reell vitenskap rett etter 1871 da Zeissfabrikken i samarbeid med Otto Schott og Ernst Abbé i Tyskland utviklet optisk perfekte mikroskopobjektiver. Ørsmå bakterier kunne ses skarpt for første gang. Dette førte raskt til oppdagelsen av en lang rekke mikroorganismer som årsak til smittsomme sykdommer.

Metoden for Babesia er en forbedring av standard metode for påvisning av malariaparasitten. Babesia omfatter en artsgruppe som er svært nær beslektet. Den forbedrete metoden gir kraftigere farging, det vil si at parasitten framkommer sterkere og klarere. I vår siste artikkel i tidsskriftet Biolog viste vi dette med enkle, effektive liknende metoder.

Bakteriologien er utviklet bl.a. av Cohn (1875), Koch (1876), Lister (1878), Pasteur (1880), Koch (1881), Mechnikoff (1882), Koch (1884), Pasteur (1885), Beijerinck (1889) og utallige etterfølgere. Mikroskopien utvikles stadig etter 320 års omfattende studier.

Det ser ut som at Folkehelseinstituttet mener at smitte representerer en sykdom. Det er i så fall feil. Alle utsettes for smittestoffer. Hvorvidt det utvikles sykdom avhenger av immunsystemet.

Av medieomtale, publikasjoner og avtalen oss imellom framgår det at jeg og kollega Mysterud er ansett som likeverdig faglig samarbeidspartner. Dette harmonerer dårlig med «pensjonisthobby»-inntrykket i artikkelen.

Nivået på kritikken fra den tidligere smittevernlegen i saken framstår som at enkelte er mer opptatte av å dele ut karakteristikker enn å fokusere på pasientenes beste. I stedet for å se på vår forskning som et verdifullt bidrag for å forbedre molekylære laboratorieteknikker, avvises mikroskopi som viktig førstehåndskunnskap. Det er i beste fall historieløst.

Is microscopy dangerous or immoral?

“You might get this impression with respect to the criticism professor Morten Laane got last year. Norway’s leading expert on microscopy (b. 1940) was, in the media, even accused of presenting artifacts and trash science when revealing his research done together with the zoologist Ivar Mysterud in their search for answers to what is causing chronic disease in humans after tick bites.”

Read the full interview with Prof. Morten Laane in “Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft”

 

Prof. Laane

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Iver Mysterud

Norvect Conference Program

Program Monday May 26th 2014

7.45 am – 9.00 am

Registration

9.00 am – 9.10 am

Welcome by NorVect

Trine Skei Grande (Liberal Party, Venstre) gives opening speech

9.10 am – 10.10 am

Joseph J. Burrascano Jr. MD
Lyme Borreliosis – History, Clinical Presentations, Testing and Diagnosis (incl. 5-10 minutes Q&A)

10.10 am – 11.05 am

Jyotsna Shah, Ph.D, CCLD, MBA
What Have We Learnt About Diagnosis of Lyme and Other Tick-borne Diseases in The Last 20 Years? (incl. 5-10 minutes Q&A)

11.05 am– 11.25 am

Break

11.25 am– 12.35am

Richard I. Horowitz, MD
Tick-borne Co-infections: Presentation, Diagnosis and Treatment. (incl. 5-10 minutes Q&A)

12.35 pm– 1.35 pm

Lunch – networking, knowledge sharing

1.35 pm – 2.35 pm

Christian Perrone, PhD, MD
The gap between current diagnostic tests for Lyme disease and associated diseases and the diversity of pathogens isolated in the world.(incl. 5- 10 minutes Q&A)

2.35 pm – 3.05 pm

Carl Morten Motzfeldt Laane, PhD
Easy Detection of Bacteria and Parasites in Infected Human Blood by Microscopy. Some Simple, Low-cost Methods. (incl. 5 minutes Q&A)

3.05 pm – 2.30 pm

Bela Bózsik, MD
DualDur®reagent & method in diagnosis & pathogenesis for TBD – 30 years practice (incl. 5 minutes Q&A)

3.25 pm – 3.45 pm

Break

3.45 pm – 4.25 pm

Alan MacDonald, MD
Borrelia -diverse Morphologies in culture and in Human Infections (incl 10 minutes Q&A)

4.25 pm– 4.45 pm

Armin Schwarzbach, Ph.D, MD
Borrelia-Elispot: A Game-Changer in diagnostics?

4.45 pm– 5.30 pm

Dialogue/ Panel discussions

Program Tuesday May 27th 2014

07.30 – 08.30 am

Registration

08.30 – 09.30 am

Joseph J. Burrascano Jr. MD
Lyme Borreliosis: Treatment and Case Histories (incl.10 minutes Q&A)

09.30 – 11.15 am

Richard I. Horowitz, MD
Why Can´t I Get Better? Using the Lyme-MSIDS Map in Chronic Illness. (incl. 10-15 minutes Q&A)

11.15 – 11.30 am

Break

11.30 am – 12.30 pm

Dr. Edward B. Breitschwerdt, DVM
Bartonellosis: A One Health Approach to An Emerging Infectious Disease (incl. 10 minutes Q&A)

12.30 pm – 1.30 pm

Lunch – networking, knowledge sharing

1.30 pm – 1.55 pm

Åshild Andreassen, Ph.D
ScandTick – Regional cooperation against tick-borne diseases. (incl. 5 minutes Q&A)

1.55 pm – 2.45 pm

Eva Sapi, Ph.D
Biofilms and antibiotic resistance of Borrelia burgdorferi (incl. 5-10 minutes Q&A)

2.45 pm – 3.25 pm

Alan MacDonald, MD
Human Borrelia Deaths, Autospy studies, and Chronic Morbidities (incl. 10 minutes Q&A).

3.25 pm– 3.40 pm

Break

3.40 pm – 4.30 pm

Judith Miklossy, Ph.D, MD, DSc
Chronic Lyme disease and Lyme dementia (incl. 5-10 minutes Q&A)

4.30 pm – 4.50 pm

Randi Eikeland, Ph.D, MD
European Neuroborreliosis Long-term Follow-up

4.50 pm – 5.30 pm

Dialogue/ Panel discussion