Menu

ÅPENT BREV TIL NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER

Torsdag 30.juni 2016

I et anonymt innlegg datert 27 mai 2016 på hjemmesiden ”Flåttsenteret” ble NorVects nylige pasientundersøkelse fremlagt. Dessverre er det mange feil i fremstillingen av både undersøkelsen og interesseorganisasjonen NorVect, og vi anmoder om at Kompetansetjenesten for flåttbårne sykdommer enten reviderer innlegget eller tar det ned snarest.

I brevet er det gjengitt sitater fra innlegget på Flåttsenterets sider, samt svar fra NorVect på disse uttalelsene.

 

2015NorVect_Fornebu_FERDIGEfiler_NR (183)