Menu

NorVect tar vektorbårne sykdommer på alvor

Arrangerer internasjonal konferanse på Grand Hotel i Oslo, 26.-27. mai 2014.

WHO dedikerte verdens helsedag 7. april 2014 til vektorbårne sykdommer, under slagordet SMALL BITE: BIG THREAT. Den 26.-27. mai samles flere av verdens fremste leger og forskere på vektorbårne sykdommer (bl.a. borreliose) i Oslo for å dele sin kunnskap.

For full oversikt over foredragsholderne, gå til: http://norvect.no/conference-2014/

Konferansen er et resultat av dialogmøte tidligere helseminister Jonas Gahr Støre inviterte til i juni 2013. Til tross for uenighet mellom pasientorganisasjoner, fagfolk, syke og pårørende, var det én ting alle var enige om: Det er behov for mer kunnskap. Helsedepartementet og Helsedirektoratet vil følge opp, med planer om en bredere erfaringskonferanse til høsten, skrev Støre på sin Facebookvegg. NorVect har fulgt opp dette ønsket.

NorVect er en ren pasientinitiert interesseorganisasjon og med private lån baner de vei i en debatt der myndighetene skulle ha vist handlingskraft og vilje.

– Vi arrangerer en internasjonal konferanse med det formål å øke forskningsfokuset og kunnskapen om vektorbårne sykdommer som f.eks. borreliose, bartonella og babesia. Vi vil bidra til dialog og erfaringsutveksling innen fagmiljøet, og på tvers av landegrenser. Vi ønsker at fagmiljøet utviser åpenhet, nysgjerrighet og nytenking om hva som foregår utenfor Norges grenser, og håper dette er et skritt på veien i å hjelpe det stadig økende antall mennesker som blir rammet av flåttbårne sykdommer, sier grunnleggerne av NorVect, The Nordic Network for Vector-borne Diseases, i 2013.

Foto: NorVect/Malin Davidsson

For mer informasjon om NorVect og konferansen: www.norvect.no

“Share Your Knowledge” – “Develop New Insights” – “Show Your Compassion”